Znalost značky

Míra znalosti značky je klíčovou veličinou ve všech výzkumech značky. Od měření povědomí, postavení, vývoje, apod., jaké jsou motivace, jaké jsou bariéry pro nákup produktu nebo služby, co potřebuje zákazník před nákupem vědět.

Měříme znalosti lidí o konkrétním výrobku nebo službě, na základě ukázky nebo zmínky dané značky, loga nebo názvu. Měříme také spontánní reakci, včetně Top of Mind („co vás jako první napadne“).

Výsledky výzkumů přináší řadu doporučení, jak dále pracovat se značkou, na co se soustředit nebo co naopak není třeba zdůrazňovat. Při pravidelných opakováních je možné sledovat vývoj v čase a převládající trendy.

Výzkum zajišťujeme prostřednictvím telefonického průzkumu (CATI) nebo osobního (CAPI / PAPI).