Výzkum značky

Brand, Subbrand, Corporate Brand, Umbrella Brand, různé značky, různé velikosti, různé úrovně komunikace. Jedno mají společné, aby bylo možné o značku pečovat, je třeba vědět, jak na tom je. Jaké je povědomí, konverze, retence, spokojenost, loajalita, NPS, image, reputace, jak si stojí, jak a kam se posouvá. Určitou zpětnou vazbu dodají objektivní čísla z prodejů, část subjektivní zpětné vazby napíší zákazníci třeba na sociální sítě. Výzkum značky vám dá odpovědi v souvislostech.

Výzkum značky může probíhat kvalitativní i kvantitativní formou. V případě komplexního výzkumu značky se jedná o rozsáhlý dotazník (cca 45-60 minut) s větším počtem respondentů. V tomto případě doporučujeme osobní dotazování. Výsledky je následně možné využít pro PR, pro dlouhodobou strategii, pro návrhy reklamy, apod.