Výzkum veřejného mínění

Průzkum veřejného mínění je druh sociologického výzkumu, jehož cílem je zjistit rozložení určitých postojů a názorů v populaci či v konkrétní části společnosti. Jeho cílem jsou aktuální politická, ekonomická, ale i společenská témata nebo konkrétní problémy.

Můžeme díky němu zjistit aktuální postoj občanů k určitému politickému, ekonomickému nebo společenskému tématu. Je také možné k určitému tématu přistoupit z dlouhodobého hlediska a zachytit tak trendy a změny mínění nebo jejich vývoj.

Nejvhodnější metodou pro výzkum veřejného mínění je telefonické dotazování CATI doplněné o osobní dotazování CAPI/PAPI.