Tracking

Trackingovými výzkumy sledujeme efektivitu marketingových kampaní a monitorujeme „zdraví“ značek. Výzkum pracuje s časovým srovnáním hlavních ukazatelů značky, popř. konkurenčních značek. Umožňuje srovnání vývoje trendů v čase. V trackingových studiích je klíčové dodržet metodiku a neměnit znění dotazníku.

Výhodou trackingových výzkumů je kontinuální pohled na značku, možnost srovnání s konkurencí, nebo zachycení trendů. Je to jednoduchý a komplexní nástroj umožňující celkový pohled na značku ve všech jejích dimenzích a kontinuální sběr dat potřebných pro modelování a predikci chování klientů.

Frekvence sběru dat je různá, od týdenní až po roční. Nejvhodnější formou sběru je CATI, popřípadě CAWI, které umožňuje nejrychlejší odpovědi.