Srovnávací analýzy

Ekonomické a finanční analýzy

 • Segmentace bankovních klientů

 • Monitoring bankovního trhu

 • Makroekonomické analýzy

Analýzy pro veřejný sektor

 • Analýza podnikatelského prostředí

 • Rozvojové studie – turismus, investice, regionální rozvoj

 • Analýza sociálních služeb

 • Analýza kvality života

 • Demografické analýzy

Marketingový a sociální výzkum

 • Marketingový výzkum

 • Výzkum veřejného mínění

 • Monitoring médií