Sběr dat

Data, která naším klientům poskytujeme, jsou kvalitní a důvěryhodná. Vysokou kvalitu zajišťujeme jednak jasným stanovením pravidel pro sběr dat, a následně kontrolou jejich dodržování.

Dotazování po telefonu

Naši operátoři telefonují vybraným respondentům. Rozhovor se řídí standardizovaným dotazníkem, který zajišťuje odpovídající filtrování otázek a bezchybné vyplnění odpovědí.

Online dotazování

Velmi populární metoda sběru dat prostřednictvím on-line dotazníku CAWI. Respondenti vybraní podle požadavků klienta jsou obesláni emailem s odkazem na internetové stránky s dotazníkem a s jedinečnými přihlašovacími údaji.

Dotazování v terénu

Naši tazatelé sbírají data nejčastěji na základě kvótního výběru nebo adresného sběru. Sběr dat probíhá nejen formou papírových dotazníků s následným převodem dat do elektronické podoby, ale i formou CAPI, kdy jsou odpovědi zaznamenány přímo do notebooku.