PAPI / CAPI – osobní rozhovory

P/CAPI – Paper/Computer Assisted Personal Interviewing je osobní dotazování s podporou počítače.

Probíhá nejen formou papírových dotazníků s následným převodem dat do elektronické podoby, ale i formou tzv. CAPI dotazování, kdy jsou odpovědi zaznamenány přímo do notebooku.