Mystery calling / shopping

Mystery Projects jsou často využívaným nástrojem ke zlepšení služeb klientům nebo zákazníkům. Vyškolený profesionál v roli fiktivního zákazníka dle předem připraveného scénáře prověřuje přístup a jednání personálu. Protože zkoumaná osoba v daný okamžik neví, že je testována, nedochází ke zkreslení jejího chování a jednání.