IDI – hloubkové rozhovory

Osobní / IDI (In-depth interviewing) je forma kvalitativního výzkumu, který probíhá formou hloubkového individuálního rozhovoru podle předem připraveného scénáře. Cílem je zjistit co nejvíce detailů ze života respondenta, jeho zkušenosti, názory, postoje, motivace, hodnocení. Užívá se zejména tehdy, když je cílová skupina úzce profesně zaměřená či pracovně vytížená, jde-li o citlivé téma nebo když se předpokládá, že dynamika diskusní skupiny by působila kontraproduktivně. Počet IDI záleží na potřebách výzkumu, obvykle se provádí s 8 – 32 respondenty. Rozhovory se se souhlasem respondenta nahrávají a jedním z výstupů mohou být doslovné přepisy.

Telefonické / STEPHI jsou hloubkové rozhovory, kdy se klasický hloubkový rozhovor uskutečňuje pouze prostřednictvím telefonu a minimalizují se tak čas a náklady realizace výzkumu. Využíváme zejména tehdy, kdy není třeba sledovat neverbální reakce respondenta.