FG – skupinové diskuze

Skupinové diskuse (Focus Groups) jsou oblíbenou a často používanou kvalitativní metodou. Vybraní respondenti z cílové skupiny se osobně účastní společného rozhovoru, který vede zkušený moderátor a trvá cca 1,5 – 2 hodiny.

Výhodou této metody je interakce mezi účastníky skupiny v reálné situaci. Skupina se obvykle skládá z 6 – 10 osob, záleží na charakteru diskuse.