Cenový test

Cena má na úspěch nového produktu stejný vliv jako jeho design. Cenové testy jsou realizovány kvantitativním výzkumem, kdy testujeme nepřímé a přímé techniky.

U nepřímých technik se ptáme pouze na jeden testovaný výrobek, a to hlavně tehdy, pokud potřebujeme stanovit cenu nového výrobku. U přímé techniky provádíme cenový test v porovnání s konkurenčními výrobky.

Cenové testy v případě nepřímých metod provádíme formou CATI, v případě přímých metod je vhodnější CAWI.