CATI – telefonické rozhovory

Computer Assisted Telephone Interviewing je kvantitativní metoda sběru dat, při které profesionální operátoři telefonují vybraným respondentům (využívá se buď databáze telefonních čísel klienta nebo naše vlastní). Rozhovor se řídí standardizovaným dotazníkem, který zajišťuje odpovídající filtrování otázek a bezchybné vyplnění odpovědí.

Metoda je vhodná pro kratší dotazníky (5 – 20 minut) nebo B2B projekty a umožňuje okamžitou kontrolu dat (sledování operátorů, náslechy, nahrávky).

Kdy CATI používáme?

  • Zkoumáte spokojenost a loajalitu

  • Zjišťujete znalost značek na trhu

  • Chcete určit trendy ve spotřebním chování

  • Hodnotíte efektivitu komunikačních kampaní

  • Při výzkumu veřejného mínění