SPOLUPRACUJEME

Při sběru a následném vyhodnocování dat spolupracujeme
s těmito institucemi:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • CzechInvest
 • Česká asociace pojišťoven
 • Česká bankovní asociace
 • Česká informační agentura životního prostředí
 • Česká národní banka
 • Česká obec sokolská
 • Český hydrometeorologický úřad
 • Český statistický úřad
 • Český svaz tělesné výchovy
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Hospodářská komora ČR
 • Klub českých turistů
 • Krajské hygienické stanice ČR
 • Městské úřady 205 obcí (ORP) a kraje ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
 • Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Sdružení hasičů ČR
 • Společenství čerpacích stanic ČR
 • Správa železniční dopravní cesty
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Ústav pro informace ve vzdělávání
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky
 • Vládní výbor pro zdravotně postižené občany