Veřejnost

Místo pro život

 

Jsme zpracovateli srovnávacího výzkumu, který mapuje kvalitu života českého národa v jednotlivých regionech České republiky. Princip hodnocení se opírá o dva hlavní pilíře: objektivní kritéria a hlas kolegia.

 

Kraje se hodnotí na základě 54 kritérií rozdělených do 8 oblastí: ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Členové kolegia sestavují pomyslný hodnotový žebříček, skrze nějž je posuzována důležitost jednotlivých zkoumaných oblastí.

 

Kromě samotného zmapování kvality života je cílem projektu dlouhodobě sledovat skutečné hodnoty, které občané vyznávají, a iniciovat o nich celospolečenskou debatu.

 

Místo pro život