Odborná veřejnost

Institut pro veřejnou diskusi

Spolupracujeme s Institutem pro veřejnou diskusi a podporujeme odborná setkání a diskuse prostřednictvím aktuálních dat a výstupů z vlastních šetření.