Bankovní a pojišťovací sektor

Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna

 

Jsme zpracovateli dat v soutěžích o Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Již několikátým rokem tak sledujeme a vyhodnocujeme bankovní a pojišťovací sektor na základě desítek kritérií důležitých jak z pohledu běžného klienta tak akcionáře.

 

Shromažďujeme stovky dat a údajů mapujících přístup bank a pojišťoven ke klientům, ať už se jedná o cenové podmínky (náklady na běžný účet, úrokové sazby, výše pojistného u životních i neživotních produktů), šíři nabízených služeb a produktů, míru dostupnosti institucí či úroveň a kvalitu celkové komunikace bank a pojišťoven směrem ke klientovi. Z pohledu akcionáře posuzujeme vybrané ekonomické ukazatele z oblasti rentability, efektivnosti, nákladovosti či podílů na trhu.

 

Nejlepší pojišťovna   Nejlepší banka