Veřejnost

Srovnávací analýzy

Srovnávací analýza podnikatelského prostředí měst v rámci ČR

Analýza je uceleným a přehledným dokumentem obsahující všechna data
i výstupu šestého ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Součástí analýzy je i analýza extrémních hodnot všech 205 sledovaných měst a 22 městských částí Hl. města Prahy.

 

Analýza komunikace města z pohledu podnikatelské veřejnosti

Společnost DATANK pro srovnávací výzkum Město pro byznys realizoval mezi 227 radnicemi velký test elektronické komunikace, monitoroval úřední hodiny
a veškerý obsah internetových stránek z pohledu podnikatelů. Výsledkem analýzy je kompletní vyhodnocení profesní úrovně emailové komunikace mezi živnostenským odborem a podnikateli, vyhodnocení dvou vln výsledků testu elektronické komunikace ve srovnání s 227 radnicemi, hodnocení, srovnání
a doporučení nastavení úředních hodin a vyhodnocení obsahu internetových stránek z hlediska potřeb podnikatelů včetně doporučení ke zlepšení.