Firemní sektor a drobní podnikatelé

Srovnávací analýzy

Analýza podnikatelského prostředí města

Společnost DATANK porovnává 205 obcí na základě 49 kritérií, která se týkají přímo daného města či celého správního obvodu. Analýza obsahuje srovnání
s minimálními, maximálními, krajskými a celorepublikovými hodnotami. Vedle grafického znázornění je součástí analýzy i popis silných a slabých stránek jednotlivých oblastí výzkumu, které pomohou zástupcům samospráv při vytváření strategických a koncepčních dokumentů města.

 

Analýza postojů podnikatelské sféry

Součástí srovnávacího výzkumu Město pro byznys je největší průzkum mezi podnikateli, ve kterém je např. u třicetitisícového města dotazovaný vzorek téměř dvacetkrát vyšší než u největších předvolebních průzkumů. Výstupem je vyhodnocení odpovědí podnikatelů na 14 otázek týkajících se hodnocení vlastního podnikatelského prostředí, přístupu veřejné správy, kvality lokality, cen
a podmínek pracovního trhu. Město získá vyhodnocení podle procent odpovídajících i koeficientu úspěšnosti. V oblasti veřejné správy podnikatelé odpovídali např. na dotazy týkající se zkušenosti s korupcí či spokojenosti
s komunikací úřadu.