AKTUÁLNĚ NABÍZÍME

Srovnávací analýzy

 

Banky

Srovnání produktové nabídky bank a další srovnání v oblastech nákladů na běžný účet, poplatků, úrokových sazeb u úvěrových a spořicích produktů a komunikace s klientem.

 

Pojišťovny

Srovnání produktové nabídky pojišťoven a další srovnání v oblastech výše pojistného u životního i neživotního pojištění. Sledována je i kvalita komunikace pojišťoven přes e-mail a infolinky.

 

Analý​za podnikatelského prostředí města

Společnost DATANK porovnává 205 obcí na základě 49 kritérií, která se týkají přímo daného města či celého správního obvodu. Analýza obsahuje srovnání s minimálními, maximálními, krajskými a celorepublikovými hodnotami. Vedle grafického znázornění je součástí analýzy i popis silných a slabých stránek jednotlivých oblastí výzkumu, které pomohou zástupcům samospráv při vytváření strategických a koncepčních dokumentů města.