• Konkurence na trhu práce slábne. Největší šanci najít volné místo mají lidé z Plzeňska. Naopak je tomu na Ústecku.   
 • Nejčistší vzduch je na Vysočině. Ústecko se znečištěním bojuje, ale docela úspěšně. Z krajů se zlepšilo nejvíc.    
 • Nebojíte se někdy, že váš dotaz spadne do spamu? Víc než ½ bank a pojišťoven vám pošle potvrzení, že zprávu obdrželi.   
 • Češi jsou národ pejskařů. Mezi ženami je sice o něco více fanynek koček, ale celkově je pes bližší 3/4 lidí.   
 • Upozornění, že můžete navštívit úředníky živnostenského úřadu i mimo úřední hodiny, má na webu 33 z 205 obcí.    
 • Pravděpodobnost, že se člověk rozvede, je zhruba fifty fifty. Rozpadem končí téměř 50 % manželství.    
 • V ČR je nejméně nehod v Jihočeském kraji, ve srovnání s Evropou ale máme ještě co dohánět.    
 • Rozbalovat dárky chceme pod pravým vánočním stromečkem. Vyjádřilo se tak 76 % žen a 70 % mužů.   
 • Dobré pracovní podmínky, pocit bezpečí a dostupná zdravotní péče, to je pro spokojený život podle veřejnosti nejvíc.   
 • Stěhovat se kvůli lepší práci? Na to by si troufla zhruba polovina Čechů.   
 • Jak hodnotí lidé bezbariérový přístup? Obchody a nákupní zóny dostaly jedničku, ale úřady nebo MHD mají co zlepšovat!   
 • Lidé se dnes berou ve vyšším věku a přibývá sňatků, kde jsou nevěsty starší než ženich.   
 • Kde jsou lidé s výší výplaty spokojeni nejvíce? Překvapivě ne v Praze, ale ve Středočeském kraji.   
 • V podílu větších zaměstnavatelů (s min. 50 zaměstnanci) vede Praha, Vysočina se však na ni s 0,59 % směle dotahuje!    
 • Mezi bariéry v podnikání SME patří daňová a administrativní zátěž a časté legislativní změny.   
 • Podnikaví cizinci svůj byznys nikam nepřesunuli, opět jich je nejvíc v Chebu, Ostrově a Tachově   
 • Televize už dnešní mladé netáhne, pravidelně ji sleduje jen asi polovina. Nad 45 let sleduje televizi 70 % lidí.   
 • Sjednat si schůzku na úřadě mimo úřední hodiny je čím dál snažší.V posledních 5 letech tuto možnost zavedlo 18 radnic.   
 • Když nepočítáme Prahu,nejpodnikavější obyvatele má STČ kraj. Na 1.místo se dostal teprve loni,když předběhl Liberecko.   
 • Je v Praze blaze? Pražané jsou spokojenější než lidé odjinud, až na bezpečnost a živ.prostředí.    
Domovská stránka >> Podnikání v Benešově kvete. Obhájil pozici Města pro byznys Středočeského kraje

Podnikání v Benešově kvete. Obhájil pozici Města pro byznys Středočeského kraje

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A podnikatelsky nejpřívětivější město ve Středočeském kraji, Benešov, dosáhlo vynikajících výsledků v obou těchto oblastech a stejně jako loni se může pyšnit titulem Město pro byznys. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

Benešov nabízí komplexní podnikatelské prostředí a opět vítězí

Benešov dlouhodobě dosahuje skvělých výsledků jak v oblasti podnikatelského prostředí, tak přístupu veřejné správy. Za obhajobou benešovského vítězství se skrývá především vysoký podíl podnikatelů, nejnižší náklady na dluhovou službu, vysoký podíl kapitálových výdajů a dotací získaných z Evropské unie či nízká nezaměstnanost. Benešovská radnice však neboduje pouze v hospodářských ukazatelích. Důkazem toho je i první místo v hodnocení obsahu webových stránek z pohledu podnikatele.

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Lysá nad Labem skokany roku

Obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - Stará Boleslav se vyšvihla z osmého místa na druhé díky velkému meziročnímu růstu počtu ekonomický subjektů, nízké dlouhodobé nezaměstnanosti a také díky nízkým cenám za vodné a stočné. Třetí Lysou nad Labem zase zdobí nízké poplatky a vynikající hodnocení ukazatele iRating, který kalkuluje mimo jiné také se zadlužeností obce. Stejně jako druhé umístěné město i Lysá nad Labem žebříčkem výrazně vystoupala, konkrétně z desátého místa.

Investičně atraktivní region? Vítězí společný projekt obcí, STAR CLUSTER

Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého ročníku soutěže Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Soutěžící obce, města i svazky obcí v ní byly hodnoceny na základě přístupu místních samospráv vůči podnikům a připravenosti podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Hodnocen byl také přístup radnice ke kvalitě výuky na základních školách, investice do přípravy podnikatelské infrastruktury či podpora podnikání formou provozování podnikatelských inkubátorů. „CzechInvest chce touto kategorií zdůraznit, jak je důležité, aby města byla připravena na nové investory i rozvoj existujících podniků. Pro příznivé podnikatelské prostředí je také nutná nabídka vhodných podnikatelských nemovitostí. My oceňujeme města, která se vedle průmyslových zón soustředí i na podporu technického vzdělání a přípravu pracovní síly. Tedy doprovodnou infrastrukturu, kterou považujeme za stejně důležitou,“ uvedl Jakub Hudec, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Prahu a Středočeský kraj.

 

Středočeský kraj, stejně jako většina krajů v České republice, zápolí s požadavky zaměstnavatelů na kvalifikovanou a technicky vzdělanou pracovní sílu. Středočeský kraj se snaží na tuto situaci reagovat. Na území kraje probíhá celá řada aktivit na podporu harmonizace stávajících i budoucích potřeb zaměstnavatelů.  Soutěžící ve Středočeském kraji pracují na aktualizaci strategických plánů rozvoje, věnují se podpoře podnikání a spolupráci s podniky. Středočeský kraj se dále snaží posílit inovační potenciál kraje prostřednictvím Středočeského inovačního centra.

 

Vítězem prvního ročníku se stal společný projekt Dolních Břežan, Hodkovic a Vestce, STAR CLUSTER. „STAR Cluster (Science and Technology Advanced Region) chápe porota jako unikátní projekt s významnými kontinuálními investicemi do vědecko-technické infrastruktury ale i rozvojem doprovodné infrastruktury. Sdružené obce Dolní Břežany, Hodkovice a Vestec mezi sebou komunikují a spolupracují. Obce pravidelně informují a scházejí se s podnikateli. To vše jsou správná opatření, která zajištují investiční atraktivnost,“ popisuje vítěze Jakub Hudec, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Prahu a Středočeský kraj a společně navrhuje obcím jak se efektivně rozvíjet. „Představitelé našich měst by si měli uvědomit, že jejich rozvoj je nedílně spjatý s existencí úspěšných firem, které podnikají na jejich území. Těmto firmám by měli naslouchat a vytvářet jim dobré podmínky pro podnikání a jeho rozvoj. Nezbytný je kvalitní územní a strategický plán. Nesmí se zapomínat na infrastrukturně zabezpečené prostory pro podnikání, dobrou dopravní dostupnost a nabídku kvalifikované pracovní síly. Trendem posledních let je dále i snižování administrativní zátěže a zavádění prvků e-governmentu.

 

Vyhlašovatelem výzkumu je společnost Communa a deník Deník, hlavním partnerem společnost Škoda Transportation, partnery jsou Svaz měst a obcí ČR, CzechInvest a Microsoft Česká republika, odborným garantem CRIF - Czech Credit Bureau, zpracovatelem dat agentura Datank.