• Konkurence na trhu práce slábne. Největší šanci najít volné místo mají lidé z Plzeňska. Naopak je tomu na Ústecku.   
 • Nejčistší vzduch je na Vysočině. Ústecko se znečištěním bojuje, ale docela úspěšně. Z krajů se zlepšilo nejvíc.    
 • Nebojíte se někdy, že váš dotaz spadne do spamu? Víc než ½ bank a pojišťoven vám pošle potvrzení, že zprávu obdrželi.   
 • Češi jsou národ pejskařů. Mezi ženami je sice o něco více fanynek koček, ale celkově je pes bližší 3/4 lidí.   
 • Upozornění, že můžete navštívit úředníky živnostenského úřadu i mimo úřední hodiny, má na webu 33 z 205 obcí.    
 • Pravděpodobnost, že se člověk rozvede, je zhruba fifty fifty. Rozpadem končí téměř 50 % manželství.    
 • V ČR je nejméně nehod v Jihočeském kraji, ve srovnání s Evropou ale máme ještě co dohánět.    
 • Rozbalovat dárky chceme pod pravým vánočním stromečkem. Vyjádřilo se tak 76 % žen a 70 % mužů.   
 • Dobré pracovní podmínky, pocit bezpečí a dostupná zdravotní péče, to je pro spokojený život podle veřejnosti nejvíc.   
 • Stěhovat se kvůli lepší práci? Na to by si troufla zhruba polovina Čechů.   
 • Jak hodnotí lidé bezbariérový přístup? Obchody a nákupní zóny dostaly jedničku, ale úřady nebo MHD mají co zlepšovat!   
 • Lidé se dnes berou ve vyšším věku a přibývá sňatků, kde jsou nevěsty starší než ženich.   
 • Kde jsou lidé s výší výplaty spokojeni nejvíce? Překvapivě ne v Praze, ale ve Středočeském kraji.   
 • V podílu větších zaměstnavatelů (s min. 50 zaměstnanci) vede Praha, Vysočina se však na ni s 0,59 % směle dotahuje!    
 • Mezi bariéry v podnikání SME patří daňová a administrativní zátěž a časté legislativní změny.   
 • Podnikaví cizinci svůj byznys nikam nepřesunuli, opět jich je nejvíc v Chebu, Ostrově a Tachově   
 • Televize už dnešní mladé netáhne, pravidelně ji sleduje jen asi polovina. Nad 45 let sleduje televizi 70 % lidí.   
 • Sjednat si schůzku na úřadě mimo úřední hodiny je čím dál snažší.V posledních 5 letech tuto možnost zavedlo 18 radnic.   
 • Když nepočítáme Prahu,nejpodnikavější obyvatele má STČ kraj. Na 1.místo se dostal teprve loni,když předběhl Liberecko.   
 • Je v Praze blaze? Pražané jsou spokojenější než lidé odjinud, až na bezpečnost a živ.prostředí.    
Domovská stránka >> Byznys na Plzeňsku? Nejlépe v Klatovech!

Byznys na Plzeňsku? Nejlépe v Klatovech!

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A právě skvělé hodnocení v obou sledovaných oblastech vyneslo město Klatovy k titulu Město pro byznys Plzeňského kraje. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

Klatovy nabízí nejlepší podnikatelské prostředí v kraji

Doslova město byznysu, i tak by se daly popsat Klatovy. Klatovská radnice se může spolehnout na velkou míru podnikavosti občanů. Podíl podnikatelů na sto ekonomicky aktivních obyvatel je tady totiž jeden z nejvyšších v celém Plzeňském kraji. Město předčilo ostatní především vítězstvím v oblasti podnikatelského prostředí, ale nejsou to pouze ekonomické údaje, ale také přístup radnice, který z města dělá byznysu zaslíbené. Podnikatelé jistě ocení nízkou cenu vodného a stočného, úspěšné čerpání dotací z Evropské unie a s tím nepřímo související výši kapitálových výdajů, které radnice investuje do neustálého rozvoje města. V neposlední řadě je pozitivním krokem směrem k podnikatelům také nejníže nastavený koeficient daně z nemovitosti.

Rokycany skvěle hospodaří, Blovice vyčnívají komunikací

Rokycany mezi ostatními městy na Plzeňsku vyčnívají především díky hospodaření radnice. Výborné hodnocení iRating a nízké náklady na dluhovou službu, nejen to posunulo Rokycany na druhé místo. Na třetí příčce jsou Blovice, které excelují v oblasti přístupu radnice. Město je podnikatelům otevřené. Má největší rozsah úředních hodin a nejlepší výsledky v testování elektronické komunikace živnostenského úřadu, ve kterém se hodnotí kvalita, rychlost a úplnost odpovědi na fiktivní podnikatelský dotaz.

Investičně atraktivním regionem se stalo centrum kraje, Plzeň

Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého ročníku výzkumu Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. „Touto kategorií jsme chtěli zdůraznit, jak je důležité, aby města byla připravena na nové investory i rozvoj již existujících podniků. Pro získávání nových investorů je klíčová například vhodná nabídka podnikatelských nemovitostí, ale také dostatečný počet kvalifikované pracovní síly. Proto oceňujeme města, která s byznysmeny spolupracují a vedle průmyslových zón se soustředí i na podporu technického vzdělání a přípravu budoucích zaměstnanců,“ popisuje novou kategorii výzkumu Milan Kavka, ředitel plzeňské kanceláře agentury CzechInvest.

Plzeňský kraj se, stejně jako většina krajů v České republice, v současnosti potýká s nedostatkem pracovní síly. Mnohé radnice se rozhodly na aktuální nedostatek kvalifikované pracovní síly v krajích reagovat a zavádí nové postupy, propojují podnikatele s potenciálními uchazeči o práci, organizují akce pro veřejnost a podněcují a podporují školy k technickému vzdělávání a lepší vybavenosti, například dílnami.

 

Vítězem prvního ročníku se stalo krajské město Plzeň. „Plzeň má bohaté zkušenosti se zahraničními investicemi a úspěšně využívá své geografické polohy v centru Plzeňského kraje a zároveň v blízkosti hranic s Německem a hlavního města Prahy. Město soustavně rozvíjí komunikaci svých představitelů se zástupci podniků a podněcuje jejich propojování se specialisty z různých oborů. Důraz na podporu inovačních aktivit podnikatelů a rozvoj inovativních firem v regionu podporuje i program Plzeňských podnikatelských voucherů, který mimo jiné rozvíjí spolupráci mezi podnikatelskými subjekty Plzeňského kraje a Západočeskou univerzitou v Plzni. Město zároveň disponuje funkčním vědecko-technologickým parkem, který poskytuje specializované služby a komplexní infrastrukturu pro podporu podnikání. Plzeň je aktivní i v oblasti podpory technického vzdělávání a každoročně vypisuje několik grantů s cílem zvýšit zájem studentů o technické obory a motivovat je pro studium na střední či vysoké škole s technickým zaměřením,“ okomentoval důvody vítězství Milan Kavka a přidává radu pro města, která chtějí svůj vztah k podnikatelům stále více rozvíjet. „Všechna přihlášená města se pravidelně scházejí se zástupci podnikatelské sféry a zároveň mají minimálně jednoho pracovníka, který se věnuje spolupráci s místními podniky. Je nutné, aby se i ostatní města, pokud tak doposud nečiní, začala více zajímat o podnikatelské klima. Zejména menší obce by v neposlední řadě neměly zapomínat na vytváření příjemného prostředí pro běžné občany tak, aby uspokojily potřeby mladší i starší generace a snažily se tak vyhnout častému úbytku obyvatel do větších měst.“

Vyhlašovatelem výzkumu je společnost Communa a deník Deník, hlavním partnerem společnost Škoda Transportation, partnery jsou Svaz měst a obcí ČR, CzechInvest a Microsoft Česká republika, odborným garantem CRIF - Czech Credit Bureau, zpracovatelem dat agentura Datank.